Zawód agenta nieruchomości

Zawód agenta nieruchomości

Podmiotem, który posiada uprawnienia państwowe do kojarzenia stron na rynku nieruchomości jest agent pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Działa niekoniecznie na rynku nieruchomości mieszkalnych, bo również i na nieruchomości niemieszkalnych. Zawód agenta nieruchomości jest zawodem licencjonowanym, co oznacza, że do jego wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem potrzebna jest licencja, którą można otrzymać dopiero po zdaniu egzaminu przed odpowiednią komisją państwową. By w ogóle taka osoba mogła być dopuszczona do zdawania takiego egzaminu, musi przedtem ukończyć odpowiednie studia zawodowe, a następnie studia podyplomowe na kierunku związanym z obrotem nieruchomości. Wszystkie odpowiednie regulacje są zapisane w ustawach dotyczących rynku nieruchomości. Na krajowym rynku nieruchomości działa obecnie kilka tysięcy osób, które otrzymały licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Ostatnio pojawił się konkurencyjny zawód na rynku nieruchomości, do jego wykonywania z kolei nie jest potrzebna żadna licencja, jest nim stylista nieruchomości. Moda na tego rodzaju działania przywędrowała do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych. Stylista nieruchomości musi dobrze orientować się nie tylko z zakresu obowiązków charakterystycznych dla agenta nieruchomości, lecz również być wielkim fachowcem w kwestiach aranżowania pomieszczeń mieszkalnych.