Zanim podpiszemy umowę z agencją nieruchomości

Zanim podpiszemy umowę z agencją nieruchomości

Z każdym rokiem wzrasta w naszym kraju liczba osób, które mając do sprzedania nieruchomość decydują się na powierzenie jej do sprzedaży agencji nieruchomości, tym samym oczywiście zwiększając możliwość znalezienia kupca na daną nieruchomość oraz osiągnięcia odpowiednio satysfakcjonującej ceny. Współpraca z agencja pośrednictwa nieruchomości będzie opierała się na podstawie podpisanej przez obie strony umowy pośrednictwa, dlatego tak ważne jest orientowanie się w temacie i wiedza o tym, co podpisujemy. Dlatego przed podpisaniem takiej umowy trzeba wypytać o wszystko dokładnie pracownika agencji nieruchomości, powinien nam objaśnić punkt po punkcie wszystkie zapisy umowy, jeżeli budzą one nasze jakiekolwiek wątpliwości bądź są dla nas niejasne. Czasami może się zdarzyć, że niektóre punkty umowy wydają się nam niekorzystne, wówczas można poprosić o taki projekt umowy pośrednictwa i poprosić znajomego prawnika o wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Jeśli nasz prawnik potwierdzi nasze wątpliwości, wówczas możemy uzależnić podpisanie umowy pośrednictwa od tego, by pracownik agencji zmienił te zapisy lub je usunął – agencja ma takie prawo, bowiem umowa jest dobrowolnym aktem zobowiązania się obu stron do przestrzegania ustalonych pomiędzy nimi reguł. Umowa pośrednictwa powinna zawierać takie podstawowe kwestie jak czas jej trwania, prowizja należna agencji, cena ofertowa i podobne kwestie.