Założenie firmy budowlanej

Założenie firmy budowlanej

Ciekawym pomysłem na dochodowy biznes może się okazać założenie firmy budowlanej. Początkowy koszt rozpoczęcia działalności tego rodzaju wcale nie musi być bardzo wysoki. Z powodzeniem na początek wystarczy nam kilkadziesiąt tysięcy złotych, które możemy na przykład otrzymać w formie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiele jest również unijnych programów pomocowych, które pomogą nam zrealizować tego typu przedsięwzięcie biznesowe. Pierwszym etapem założenia firmy budowlanej jest oczywiście wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek o wpis można złożyć drogą elektroniczną. System sprawdza naszą wiarygodność i wszystkie elementy wniosku. Konieczna będzie oczywiście wizyta w takich instytucjach, jak zakład ubezpieczeń społecznych, urzędzie skarbowym i głównym urzędzie statystycznym. Otrzymamy w tych miejscach wszystkie potrzebne zaświadczenia i numery identyfikacyjne. Dopiero wówczas możemy określać własną osobę, jako przedsiębiorcę. W dłuższej perspektywie będziemy zmuszeni do zatrudnienia odpowiednich fachowców do naszej firmy, to z kolei będzie rodziło potrzebę poinformowania o tym fakcie państwowej inspekcji pracy. Gdy zaproponujemy szeroki wachlarz usług i wysokie kompetencje, z pewnością znajdziemy nabywców naszych usług.