Zależność dynamiki sprzedaży mieszkań od dostępności kredytów

Zależność dynamiki sprzedaży mieszkań od dostępności kredytów

W różnych okresach nieruchomości na całym świecie sprzedają się z różnym nasileniem, co jest zależne zazwyczaj od tych samych czynników, niezależnie od kraju, w jakim znajdują się dane nieruchomości. Jednym z takich czynników jest stopień dostępności kredytów, a więc możliwości skredytowania zakupu poszczególnych nieruchomości – chodzi tutaj o sam fakt możliwości przyznania takiego kredytu, jak też o to, jakie warunki będą spłacenia takiego zobowiązania pieniężnego. Praktycznie od tego rodzaju warunków zależy proces sprzedaży, a więc jego dynamika. Jasno to widać na przykładzie naszego kraju – jeszcze 7-8 lat temu na naszym rynku nieruchomości panowało wielkie ożywienie, bowiem banki udzielały bardzo chętnie kredytów hipotecznych, często były to kredyty opiewające nawet na 120 procent wartości nieruchomości, a jednocześnie były bardzo dobre warunki uzyskiwania takich kredytów, zwłaszcza tych udzielanych we frankach szwajcarskich. Obecnie na rynku nieruchomości w naszym kraju obserwujemy sytuacje zupełnie odwrotna, kiedy to znacznie utrudniony jest dostęp do kredytów hipotecznych przez kolejne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, a jednocześnie nie ma dobrego klimatu do inwestowania w nieruchomości w relatywnie niepewnych czasach. Dlatego tez panuje duże spowolnienie w handlu nieruchomościami od szczególnie dwóch ostatnich lat.