Współwłasność

Współwłasność

Współwłasność zaliczana jest to jednych z praw rzeczowych do nieruchomości. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje współwłasności. Mianowicie może być to współwłasność w częściach ułamkowych albo współwłasność łączna. Na samym początku powiedzmy po zdaniu na temat tych rodzajów współwłasności. Współwłasność łączna powstaje z mocy prawa w dwóch przypadkach: małżeństwo lub zawarcie spółki cywilnej. Ze współwłasnością w częściach ułamkowych mamy wówczas do czynienia wtedy gdy kupujemy na przykład dom od dewelopera, który połączony jest z nabyciem udziału we współwłasności terenów wspólnych. Chodzi tutaj o drogi, tereny zielone jak również i place zabaw. Współwłasność w ogólnym tego słowa znaczeniu polega na tym, że dana nieruchomość należy do wszystkich współwłaścicieli. Nieruchomość ta należy niepodzielnie, jednak każdemu z tych współwłaścicieli w takiej sytuacji przysługiwać będą wszystkie atrybuty własności. Przedmiotem takiej własności zawsze jest konkretna rzecz. My w tym artykule zwracamy w szczególności na współwłasność do nieruchomości. Naturę tego prawa, czyli prawa współwłasności do nieruchomości określa się przez trzy cechy: jedność przedmiotu, wielość podmiotów oraz niepodzielność wspólnego prawa. Współwłasność ułamkowa wyżej przez nas wyjaśniona wyróżnia dwa rodzaje współwłasności: przymusową oraz gruntową.