Umowa przedwczesna chroni każdą ze stron

Umowa przedwczesna chroni każdą ze stron

Przy zakupie nieruchomości, zanim podpiszemy ze sprzedającym umowę przyrzeczoną, każda ze stron może zażądać umowy przedwstępnej, jeśli uzasadni się, że umowa właściwa nie może być sporządzona w najbliższym czasie. Powodem może być potrzebny czas na wszelkie regulacje prawne powiązane z daną nieruchomością lub również na otrzymanie kredytu, by móc dokonać zakupu. Kupujący musi mieć jednak odpowiednią ilość funduszy na zapłacenie kaucji, która chroni praktycznie obie strony. Sprzedającego przed nieodpowiedzialnym rozmyśleniem się kupującego. Kupującego przed sprzedażą nieruchomości komuś innemu. Jeżeli jednak, zdąży się, że któraś ze stron zrezygnuje, wtedy kaucja w pewnych przypadkach może wrócić do kupującego, ale w innych nie. Jeśli wina za nieskuteczną sprzedaż leży po stronie kupującego, druga strona ma prawo zachować dla siebie zaliczkę, a nawet żądać kary umownej. Jeśli jednak zawinił sprzedający zapłacona już kwota musi być oddana, a także kupujący ma prawo o staranie się, by została wypłacona również kara umowna. Jednak, kiedy wszystko idzie po myśli obu stron zainteresowanych, wszystkie dokumentacje są uregulowane, a kredyt na zakup nieruchomości jest załatwiony, można przystąpić do podpisania umowy przyrzeczonej, po której zawarciu jesteśmy szczęśliwymi nabywcami nowej nieruchomości.