Rodzaje transakcji na rynku nieruchomości

Rodzaje transakcji na rynku nieruchomości

Niezwykle rozbudowaną gałęzią gospodarki jest rynek nieruchomości. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje rynku, mieszkalny i niemieszkalny. Rynek mieszkalny można również podzielić na dwie grupy, pierwszą jest rynek pierwotny, na którym działają spółdzielnie mieszkaniowe i firmy deweloperskie, natomiast drugą są mieszkania z tak zwanej drugiej ręki, czyli wtórny rynek mieszkaniowy. Z kolei, jeśli chodzi o rynek nieruchomości niemieszkalnych, to możemy do niego zakwalifikować na przykład hale targowe, magazyny handlowe, pomieszczenia biurowe, lokalu użytkowe, czyli wszystkie te nieruchomości, w których prowadzi się działalność gospodarczą. Na rynku nieruchomości niezależnie od tego czy jest to rynek nieruchomości mieszkalnych, czy też nieruchomości niemieszkalnych można przeprowadzać następujące rodzaje transakcji, sprzedaż, kupno, wynajem, wymiana. Na rynku nieruchomości działa poza tym wiele podmiotów, które pomagają w kojarzeniu stron takich przedsięwzięć. Zajmują się tym w dużej mierze agencje nieruchomości i działający na ich zlecenie licencjonowani agenci pośredniczący w obrocie nieruchomościami. Innym rodzajem podmiotów pomagających w sprzedaży czy też w wynajmie nieruchomości są styliści nieruchomości. Takie osoby dodatkowo przygotowują i dekorują nieruchomość by podnieść jej wartość rynkową.