Profesjonalne agencje nieruchomości

Profesjonalne agencje nieruchomości

W ułatwieniu transakcji na rynku nieruchomości może nam pomóc agencja nieruchomości i pracujący w jej imieniu agenci pośredniczący w obrocie nieruchomościami. Z pomocą agencji możemy szybko nieruchomość kupić, sprzedać, wynająć lub zamienić. Agencja zarabia na prowizjach z uzyskanych z inwestycji zakończonych sukcesem. Agenci nieruchomości działają na podstawie licencji udzielonej im przez odpowiednią instytucję państwową, po zdanym egzaminie. Taka osoba by wykonywać ten zawód musiała najpierw ukończyć pięcioletnie studia, a następnie studia podyplomowe na kierunku związanym z obrotem nieruchomościami. Dopiero wówczas mogła przystąpić do egzaminu, po którym uzyskuje się licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Licencjonowany agent nieruchomości powinien w swojej pracy kierować się kodeksem zawodowym, nie przyjmować zleceń, które mogłyby rodzić konflikt interesów. Taką osobę powinna cechować uczciwość, rzetelność i ciągłe polepszanie swoich kompetencji. Konkurencyjnym zawodem względem agentów nieruchomości, ostatnio pojawiającym się na rynku nieruchomości jest stylista nieruchomości. Osoba wykonująca ten zawód po ukończeniu kursu kosztującego około pięciu tysięcy złotych może przystąpić do pracy. Taka osoba musi być dobrze obeznana w rynku nieruchomości, który obsługuje i będzie na nim działać.