Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości

Z nieruchomościami wiąże się wiele praw, a w artykule tym zwrócimy uwagę na prawo pierwokupu. Z nim mamy do czynienia wtedy gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej strony pierwszeństwo kupna nieruchomości. Przedmiotem prawa pierwokupu są nieruchomości zarówno te całościowe czyli budynki, jak i ich części. Każda osoba sprzedająca nieruchomość musi, a wręcz ma obowiązek respektowania tego prawa. Bardzo często prawo pierwokupy jest mylone z prawem pierwszeństwa. Pamiętajmy, że prawo pierwokupy zrealizować można dopiero po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, natomiast jeśli chodzi o prawo pierwszeństwa, to ono stosowane jest jednie z zamiarem zbycia danego przedmiotu. Prawo pierwokupy charakteryzuje się dwiema cechami, takimi jak niezbywalność oraz niepodzielność. Osoba sprzedająca nieruchomość zobowiązuje się i ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę w przypadku kiedy sprzeda nieruchomość osobie trzeciej bezwarunkowo, oraz sprzeda bez powiadomienia uprawnionego. Każda osoba sprzedająca musi liczyć się z prawem pierwokupu. Naruszenie tego prawa będzie karane, i za to wszystko odpowiedzialny będzie tylko i wyłącznie sprzedający. Dlatego zanim podejmiemy jakiś krok upewnijmy się czy postępujemy na pewno zgodnie z prawem pierwokupu. Jest to prawo bardzo ważne.