Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podczas sprzedaży, kupna mieszkania czy też domu lub innej nieruchomości, człowiek ma obowiązek zapłacenia podatku. Czym jednak jest wspomniany przez nas podatek od nieruchomości. Jest to podatek lokalny, który pobiera samorząd gminy. Podmiotem opodatkowania jak wyżej zaznaczyliśmy są nieruchomości. Płacić obowiązek mają te osoby, które posiadają prawo do danej nieruchomości. Należy wiedzieć, że opodatkowaniu nie podlegają tylko i wyłącznie nieruchomości budynkowe czy ich części, ale również nieruchomości gruntowe, czy budynki, w których prowadzone są działalności gospodarcze. Obowiązek podatkowy właściciela powstaje od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesięcy w którym pewnym okolicznościach powstał ten obowiązek. Podatek od nieruchomości zaliczany jest do grupy podatków majątkowych, lokalny. Chodzi tutaj o to, że jest to podatek, który wiąże się z posiadaniem gruntu, budynku czy też części budynku. Podatek ten jednak nie jest w żaden sposób uzależniony od dochodów, ani tez z korzyści, jakie bardzo często uzyskiwane są z danej nieruchomości, chociażby podczas wynajmowania nieruchomości. Nie wszystkie nieruchomości jednak podlegają opodatkowaniu. Te które są wyłączone z obowiązku podatkowego, to użytki rolne oraz grunty zadrzewione. Warto wiedzieć trochę na temat podatków od nieruchomości.