Nowa ustawa deweloperska a prawa klienta

Nowa ustawa deweloperska a prawa klienta

Jeszcze nie tak dawno obowiązujące w naszym kraju uregulowania prawne stanowiły, jeżeli idzie o wzajemne relacje pomiędzy deweloperami a ich klientami, że dopuszczalne były sytuacje tego rodzaju, kiedy to klient wpłacał pieniądze na poczet swojego przyszłego mieszkania, zaś deweloper mógł spożytkować dane fundusze na zupełnie inną inwestycję, a potem okazywało się, że nie starczyło mu pieniędzy na dokończenie tej inwestycji, na którą wpłacił wspomniany klient. W I kwartale 2012 roku weszła w życie ustawa, zwana powszechnie deweloperska, która w zasadniczy sposób zmieniła wzajemne relacje pomiędzy deweloperami a ich klientami. Obecnie jest bowiem tak, że klient wpłaca pieniądze na specjalny fundusz powierniczy, oczywiście również w kwestii wpłaty na swoje przyszłe mieszkanie. Jednak deweloper może skorzystać z tych funduszy etapami, realizując poszczególne etapy prowadzonych prac budowlanych i rozliczając się z nich, zdając okresowe sprawozdania. Kolejne novum w wprowadzonej ustawie regulującej wzajemne stosunki dewelopera z klientem to zawieranie umów przedwstępnych nie w formie praktykowanej dawniej, lecz w formie umowy notarialnej – taka forma umowy daje o wiele większe prawa dla klienta danego dewelopera, może on w razie czego w trybie przyspieszonym dochodzić swoich spraw sądzie, posiadając od razu tytuł wykonawczy.