Mieszkania komunalne łakomym kąskiem dla …. gmin

Mieszkania komunalne łakomym kąskiem dla .... gmin

Mieszkania komunalne, czyli własność gminy są zamieszkałe w większości przez lokatorów, którzy kilkadziesiąt lat temu dostali przydział z urzędu. Mogli więc zajmować lokale mieszkalne bez prawa własności. Czynsze były ustalane na dość niskim poziomie – lokatorzy nie byli z reguły majętnymi ludźmi, zresztą zupełnie inaczej wyglądała polityka mieszkaniowa kilkadziesiąt lat temu. Część budynków mieszkalnych wróciła do właścicieli, ale sporo pozostało w gminach i prawdopodobnie ten stan się już nie zmieni. W wielu przypadkach, te budynki są kłopotem dla gminy, która nie ma pieniędzy na ich remont, a ich stan techniczny jest nieraz katastrofalny. Najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkań dotychczasowym lokatorom, z udzieleniem bonifikaty. Trzeba pamiętać, iż dotychczasowi lokatorzy nie są zamożnymi ludźmi. Tam, gdzie takie decyzje zostały podjęte, zmniejszył się nieco problem mieszkaniowy, a lokatorzy stali się właścicielami mieszkań, remontując systematycznie całe budynki. Niektóre gminy zobaczyły w tym świetny interes i chcą sprzedawać mieszkania nawet po wyższych cenach, niż według wyceny rzeczoznawcy. I tu się koło zamyka – mieszkania są zbyt drogie dla lokatorów, gmina nie może ich sprzedać, bo musiałaby zapewnić lokatorom inne mieszkanie, budynki nadal niszczeją, na remonty nie ma pieniędzy. Chytry dwa razy traci?