Księga wieczysta

Księga wieczysta

Bardzo często zdarza się tak, że brak księgi wieczystej w sądzie powoduje niemożność nabycia prawa własności nieruchomości. Jest to jeden z dokumentów podstawowych, które są pożądane przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Zanim przejdziemy do konkretów należy powiedzieć, wyjaśnić czym jest dana księga wieczysta. Należy wiedzieć, że księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Zawsze kiedy chcemy kupić nieruchomość najlepiej sprawdzić stan prawny, i dowiedzieć się o tym możemy właśnie z księgi wieczystej. Księga wieczysta każdej nieruchomości składa się z kilku działów. Pierwszy dział obejmować będzie informacje na temat nieruchomości oraz znajduje się tak wpis praw związanych z jej własnością. A więc będą tam zamieszczone informacje o adresie nieruchomości, numeru działki na której się znajduje, opis budynku a także opis praw jakie przysługują do danej nieruchomości. Drugi dział to informacje dotyczące własności oraz użytkowania wieczystego. Dział trzeci przeznaczony jest na wpis dotyczący ograniczonych praw rzeczowych. Ostatni dział, czyli czwarty jest jednym z najważniejszych. On przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Księga wieczysta jest dokumentem, który powinna sprawdzić każda osoba, zanim zdecyduje się na zakupienie danej nieruchomości.