Jakie warunki budowy domu jednorodzinnego

Jakie warunki budowy domu jednorodzinnego

Kupno własnego domu jednorodzinnego to opcja coraz częściej występująca w naszym kraju, już nie ma tak, by posiadanie takiego domu świadczyło o nadzwyczajnej pozycji finansowej danej rodziny, bowiem ceny domów jednorodzinnych zbliżyły się bardzo do cen mieszkań, usytuowanych w prestiżowych dzielnicach poszczególnych miast. Jednak wielu ludzi nie chce kupować już gotowego domu, preferując jego budowę od podstaw, na wybranej uprzednio działce. Generalnie budować bez problemu można na działce, która posiada status budowlany albo miejsce to jest ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone na zabudowę jednorodzinną. Można też wybudować dom mieszkalny z towarzyszącym mu budynkiem gospodarczym w sytuacji, kiedy działka posiada status rolny, jednak istnieje możliwość uzyskania warunków zabudowy na danej działce. O takie warunki należy wystąpić do miejscowego urzędu gminy, określając parametry, jakie chcemy posiadać przy budowaniu danego domu, a więc jego wymiary, wysokość całkowita, rodzaj dachu i inne, podobne kwestie. Jeśli urząd zaakceptuje nasz wniosek, wydaje warunki zabudowy i możemy przystępować do realizacji inwestycji, oczywiście jeszcze będzie niezbędne zezwolenie na budowę z miejscowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Taka opcja jest dość korzystna, bowiem płacimy za działkę rolna mniejszy podatek niż za budowlaną.