Jaka dynamika sprzedaży mieszkań

Jaka dynamika sprzedaży mieszkań

Od kilku lat na naszym rynku nieruchomości nastąpiła znaczna stagnacja jeśli chodzi praktycznie o sprzedaż wszystkich rodzajów nieruchomości, najbardziej zmniejszyła się liczba transakcji zawieranych w sprawach sprzedaży działek budowlanych, rolnych i rekreacyjnych. Taka tendencja na pewno ma swoje korzenie w dwóch kwestiach – znaczne ograniczenie dostępności do kredytów hipotecznych, a więc otrzymywanych w celu zakupu nieruchomości oraz ogólna sytuacja na rynku, gdzie dominuje niepewność co do rozwoju gospodarczego naszego kraju, finansów publicznych i rosnącego bezrobocia. Na rynku mieszkaniowym szczególne znaczenie dla spowolnienia w handlu, a więc zmniejszenia ilości zawieranych transakcji, miały kolejne rekomendacje wydawane przez organ nadzorujący pracę banków, a więc Komisje Nadzoru Finansowego, które znacznie zmniejszyły decyzyjność banków w kwestiach liczenia zdolności kredytowej chętnych do wzięcia kredytu hipotecznego, jak tez nakazały skrócenie czasu możliwego do rozłożenia rat kredytu – z 35 lat do maksymalnie 25 lat. To spowodowało znaczne ograniczenie liczby zawieranych transakcji kupna-sprzedaży mieszkań, szczególnie tych deweloperskich, co z kolei powoduje ciągłe obniżanie się cen ofertowych różnego typu mieszkań. Taka sytuacja bardzo niepokoi deweloperów, którzy maja bardzo dużą nadpodaż wybudowanych już mieszkań, a więc gotówka w tym momencie została zamrożona.