Jak czytać księgi wieczyste nieruchomości

Jak czytać księgi wieczyste nieruchomości

Każda nieruchomość w naszym kraju posiada swoją księgę wieczystą, gdzie zawarte są wszelkie informacje na temat danej nieruchomości, niezależnie od tego, czy chodzi o dom, działkę czy obiekt usługowy. Od pewnego czasu zostało wprowadzone wspaniałe ułatwienie dla osób, które chcą nabyć nieruchomość, polegające na tym, że wszystkie księgi wieczyste nieruchomości zostały zapisane również w wersji elektronicznej i można sprawdzić każdą taka księgę wieczystą w Internecie. Wystarczy znać numer księgi wieczystej, a możemy zapoznać się zarówno z jej skrócona treścią, jak też i z całkowitym zapisem, rozszerzonym. W dziale I księgi uzyskamy informacje ogólne o danej nieruchomości, a więc jej powierzchni, charakterze (jeśli to jest działka), czy jest to nieruchomość rolna, czy jest zabudowana, jaki jest numer danej działki (geodezyjny) i numer obrębu, jaka całkowita powierzchnia. Możemy też uzyskać wiedzę, jeżeli jest to działka rolna, o rodzaju gruntów. W rozdziale II uzyskamy informacje o właścicielach danej nieruchomości, ich podstawowe dane w raz z numerami PESEL, będą też tam zawarte dane dotyczące daty transakcji, a więc podane będzie, kiedy nastąpiło kupno danej nieruchomości przez obecnych właścicieli i jaki był numer aktu notarialnego danej transakcji. Działy III i IV przeznaczone są na wpisy dotyczące ograniczeń własnościowych danej nieruchomości, a więc obciążenia hipoteczne lub też służebność danej nieruchomości, jeśli taka istnieje.