Gotycka bazylika archikatedralna we Fromborku

Gotycka bazylika archikatedralna we Fromborku

Katedra we Fromborku została zbudowana w XIV wieku na skarpie w miejscu bezpiecznym, jak to było w zwyczaju w wiekach średnich. Nie przetrwały żadne dokumenty, które by mówiły coś o budowie świątyni, ani o architekcie ani o budowniczych tego sanktuarium. Katedra jest zbudowana w stylu gotyckim jak i inne budowle tego czasu na terenie Warmii i Mazur. Jest to, więc kościół orientowany, a to oznacza, że ołtarz główny mieści się na wschodzie, czyli skierowany jest w stronę, z której oczekiwano nadejścia Jezusa Chrystusa. Kościół został zbudowany z cegły i jest świątynią składającą się z trzech naw. Ośmioprzęsłowa hala i pięcioprzęsłowe prezbiterium stanowią całość. Korpus kościoła posiada cztery wieże z długimi iglicami. Korpus w czasie wieków został nieznacznie zmieniony poprzez dobudowę dwóch kaplic, jedną w XVI wieku a drugą W XVIII, a także dobudowano kruchtę zachodnią i korytarz przyprezbiterialny. Bryła świątyni przyciąga wzrok do fasady zachodniej, która została pokryta mnóstwem dekoracji architektonicznej. Kruchta zwieńczona jest attyką, która jest utworzona z blend, które są tutaj dwudzielne, różnej wysokości i kończą się szczycikami w kształcie trójkątów. Sam kościół wieńczy szczyt. Szczyt ma po bokach wieżyczki. Dachy są ceramiczne dwuspadowe i pulpitowe. Wieża zegarowa ośmioboczna z hełmem kopulastym wykończona iglicą z XVI wieku. Wnętrze straciło swój gotycki wystrój, po zniszczeniach w czasie wojen szwedzkich.. Znajdziemy wewnątrz wystrój wczesnobarokowy oraz dwadzieścia trzy ołtarze. Ołtarz główny późnogotycki jat najcenniejszym zabytkiem wyposażenia. W 1994 roku Zespół katedralny we Fromborku zastał uznany pomnikiem historii.