części do ciągników ursus c 360

Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości

Z nieruchomościami wiąże się wiele praw, a w artykule tym zwrócimy uwagę na prawo pierwokupu. Z nim mamy do czynienia wtedy gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej strony pierwszeństwo kupna nieruchomości. Przedmiotem prawa pierwokupu są nieruchomości zarówno

Zawód agenta nieruchomości

Zawód agenta nieruchomości

Podmiotem, który posiada uprawnienia państwowe do kojarzenia stron na rynku nieruchomości jest agent pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Działa niekoniecznie na rynku nieruchomości mieszkalnych, bo również i na nieruchomości niemieszkalnych. Zawód agenta nieruchomości jest zawodem licencjonowanym, co oznacza, że do jego