adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości

Z nieruchomościami wiąże się wiele praw, a w artykule tym zwrócimy uwagę na prawo pierwokupu. Z nim mamy do czynienia wtedy gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej strony pierwszeństwo kupna nieruchomości. Przedmiotem prawa pierwokupu są nieruchomości zarówno