kuchnia-w-mieszkaniu

Zakup mieszkania z rynku wtórnego bez wątpienia wiąże się z wieloma potencjalnymi problemami. Istnieje przecież ryzyko kupienia zadłużonego lokum lub takiego z zamieszkującymi go lokatorami. Jak zatem uniknąć tego wszystkiego? W jaki sposób bezpiecznie kupić używane mieszkanie? Co należy koniecznie sprawdzić przed dokonaniem transakcji?

Podczas zakupu mieszkania z drugiej ręki niezwykle istotną kwestią jest sprawdzenie stanu księgi wieczystej danego lokum. W ten prosty i szybki sposób można łatwo ustalić czy sprzedający jest rzeczywiście właścicielem mieszkania, które nas interesuje. W praktyce dość często spotyka się przypadki, że mieszkanie chcą sprzedać np. najemcy, którzy oczywiście mają pewne prawo do posiadania mieszkania, ale nie są jego prawowitymi właścicielami.
Niestety nie każde mieszkanie posiada księgę wieczystą. Zdarza się tak niekiedy w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. W takiej sytuacji należy bezwzględnie poprosić właściciela o dokument, który potwierdzi jego prawo do lokalu, np. akt notarialny. Tylko wówczas kupno mieszkania można sfinalizować.

Sprawdzenie stanu prawnego mieszkania w księdze wieczystej służy też między innymi zweryfikowaniu, czy dane lokum nie jest przypadkiem obciążone jakimś długiem, np. w postaci kredytu hipotecznego. Przed zakupem zadłużonego mieszkania, warto zatem dopilnować, aby wszystkie figurujące w księdze hipoteki zostały wykreślone.

Co to jest umowa dożywocia?

Przed zakupem mieszkania warto się niekiedy dowiedzieć, czy nie jest ono obciążone tzw. prawem dożywocia. Polega to mniej więcej na tym, że w zamian za otrzymanie własności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania.
Co bardzo istotne, prawo dożywocia wcale nie musi być ujawnione w księdze wieczystej mieszkania.

Niechciani lokatorzy w naszym mieszkaniu

Przy kupnie mieszkania z rynku wtórnego niezwykle baczną uwagę trzeba zwrócić na to, czy są w nim może zameldowani jacyś lokatorzy. Trzeba w takim wypadku zażądać od sprzedającego dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia z urzędu, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. Najlepiej jeśli takie zaświadczenie jest wystawione z datą z dnia sprzedaży mieszkania.

Zaległości w czynszu i w opłatach

Nabywca mieszkania powinien się też domagać od właściciela okazania wszelkich niezbędnych dokumentów ze spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkaniowej zaświadczających, że nie ma żadnych zaległości z tytułu czynszu. Podobnego zaświadczenia należy wymagać również w przypadku opłat za gaz, za prąd, telefon czy internet. Ponadto warto w umowie zapisać, że do mieszkania przynależy piwnica lub komórka lokatorska.

Działalność gospodarcza sprzedającego

W wypadku zakupu lokum od przedsiębiorcy, należy sprawdzić także czy jego firma nie posiada jakichkolwiek zaległości podatkowych. Małe, jednoosobowe działalności bardzo często traktują mieszkanie jako siedzibę swojej firmy, dokonując np. odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest właśnie sprzedawana nieruchomość.
W rezultacie, jeśli dana firma ma długi podatkowe, a sprzedała mieszkanie, zdarza się, że nowy właściciel może być pociągnięty do odpowiedzialności za długi poprzedniego właściciela.